Skrovmålet är ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen.


Nu har Transportstyrelen släppt en rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg.

Rekommendationen ger enbart svar på HUR en båt ska saneras men inte NÄR den ska saneras.

Det kommer vara en fråga som beslutas av respektive kommun i landet. Enligt Svenska Båtunionen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna.

Svenska Båtunionens Miljökommitté kommer att analysera rapporten och se vilket behov av stöd som kommer att behövas av båtförbund och båtklubbar.


Mer information finns hos Transportstyrelsen

Toalettavfall och utsläppsförbudet
Hur ska du hantera ditt toalettavfall?
Läs mer här.

Vill du hitta tömningsstationer när du är ute med din båt hittar du dessa via denna länk.

www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/
Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/
Toalettavfall-fran-fritidsbat/
Hitta-tomningsstationer

Båtbottenfärger - vad gäller?

Det är viktigt att hålla koll på vilka båtbottenfärger du får använda så du inte skadar den marina miljön. 

Läs mer på Kemikalieinspektionen

Hos Båtmiljö.se hittar du följande:

  • Tips för underhåll av din båt.
  • Vad du som båtägare kan göra för miljön.
  • Hur du ska tänka när du är till sjöss. 
  • Havstulpanvarningen.
  • Hur du gör för att skrota din båt gratis


Klicka på loggan för att komma till Båtmiljö.se