Välkommen till oss!
Söker du båtplats? 
Använd knapparna nedan.

Vi har båtplatser lediga.
Välkommen med din ansökan.


När du klickar in på knapparna kommer du till Båtunionens databas där du ska registrera ett konto för att kunna anmäla dig till kölistan för båtplats. Du kommer att få uppge personuppgifter samt uppgifter om din båt som du söker plats för.

För tillgång till iläggningsramp behövs medlemskap samt båtplats på land eller vid brygga hos Sikviks BåtsällskapPriser för 2022 enligt nedan:

Medlemsavgift: 800 kronor/år
Motorbåt, över 5 meter eller mer än 10 hk: 1275 kronor/år
Eka, 5 meter eller upp till 10 hk: 1050 kronor/år
Bodavgift: 100 kr/år


Deposition för nyckel: 1000 kronor
Städavgift: 1000 kr (vid uteblivet deltagande av städdagar)

Dementi

Det florerar rykten i våran båtklubb att en av våra styrelsemedlemmar skulle vara inblandad i förskingringen av klubbens likvida medel som skedde året 2021. Det finns ingen sanning i det som sprids.

Styrelsemedlemmen det handlar om har inte haft firmateckningsrätt under perioden för förskingringen och inte haft insyn i ekonomin under 2021. 

Ställ era funderingar direkt till styrelsen antingen till ordföranden Roger Wennberg eller till vår sekreterare via mailen - info@sikviksbs.se

/Styrelsen Sikviks Båtsällskap

Brandtillbud på AEK-bryggan

Tisdagen den 3: maj kl. 18.28 larmades SOS Alarm för en brand på AEK-bryggan. Räddningstjänsten bedömnde branden som liten och var klar 10 minuter senare. En yta av 1 meter x 30 cm är skadad på bryggan och branden är polisanmäld. 

Vi uppmanar alla båtägare att se över sin båtförsäkring samt ta bort bränsletankar och stöldbegärliga saker ur era båtar för att minska tillfället för tjuven. 

Nyheter!

Medlemsmöte 25/5. Kl. 18.00

Medlemsmöte 24/8. Kl. 18.00

____________________________

Checklistor

Under fliken Båtliv hittar du nu checklistor för din båt. 
______________________________


Bryggansvariga för året 2022 är följande platser:

C9, C10, D6, D10, F15 och F16
 

(gäller arbetshelger samt även övrigt arbete på bryggor om så behövs.)
______________________________

Arbetshelger 2022
17-18 september, kl.10-14

Gäller bryggorna C, D och F
Uteblivet deltagande debiteras med städavgift på 1000kr. 

___________________________
Har du som medlem ärenden som du vill att styrelsen ska behandla?


Maila då ditt ärende till info@sikviksbs.se
______________________________

Båtvimpel 

Nu kan du köpa dig en båtvimpel till självkostnadspris om 149 kronor hos ordförande Roger Wennberg. Du betalar med swish när du hämtar båtvimpeln. Roger når du på 070-313 46 38.
______________________________

 

KLUBBKORT - hämtas i klubbstugan av samtliga medlemmar.


______________________________


Har du inte fått din faktura för din båtplats? 
Kolla då ditt skräppostfilter i mejlen då den kan ha hamnat där.Märkning

Märk upp era bodar, båtskjul, tält, material och båtvagnar.


Stölder
Ta bort tillfället för tjuven. Ta med bränsletankar och annat stöldbegärligt hem. Lås inte utrymmen som är tomma, det inbjuder till nyfikenhet och risk att det bryts upp vid inbrott i båten. 

 Parkering i båthamnen Sikvik

Parkera ditt fordon på angivna
p-platser.
I de fall det inte finns p-plats parkera
EJ framför båtskjul (om det inte är ditt eget men se till att inte hindra andra) eller hindra väg för utryckningsfordon.


Kontaktformulär

Använd detta kontaktformulär om du vill nå sekreteraren eller önskar inlogg till protokoll.

 
 
 
 

Svenska
Båtunionen

Här hittar du mycket information om båtlivet

Har du lagt ut för klubbens räkning så behöver du fylla i ett utbetalningsunderlag.


Utbetalningsunderlag

klicka här

Lämna in utbetalningsunderlaget ifyllt tillsammans med kvitto till kassören. 

Swish nr: 1232544187

Information!

Sikviks Båthamn har haft påhälsning under sommaren 2020 där man brutit sig in i båtar och tagit trycktankar. Förvara dessa gärna på annan plats än i båten. Ett tips är att hyra en bod till förvaring av era tillhörigheter. Använd kontaktformuläret ovan om du vill hyra en bod.

OBS!!! Ni får inte byta bryggplatser med varandra eller flytta Y-bommarna för att få större plats. Kontakta bryggansvariga om ni önskar byta bryggplats eller använd knapp längst upp till höger på sidan för ansökan om byte av bryggplats.


Ny toalett finns nu på gaveln av bodlänga A. Lyft bort det inre locket i toaletten och sätt det åter efter användning. 

Vill du som medlem hjälpa till med arbeten i vår båthamn så kan du kontakta
Ulf Andersson -  070 -330 55 03
Robert Andersson - 070-313 46 38
Anders Hedman - 073-039 02 47

OBS!!! Om sopkärlen är fulla av sopor och det inte får plats mer önskar vi att ni tar med er soporna hem. Det blir väldigt otrevligt när fåglarna börjar riva ut sopor ur kärlen. 


Personuppgifter


Sikviks  Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemskapet i Sikviks Båtsällskap är frivilligt men Sikviks Båtsällskap behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Postadress
Sikviks Båtsällskap
c/o Louise Wennberg
Takargatan 2
804 31 Gävle

Ekonomiska frågor och fakturor mailas till 
kassor@sikviksbs.se