Bryggansvariga för året 2022 är följande platser: C9, C10, D6, D10, F15 och F16

RIKTLINJER FÖR BRYGGANSVARIGA.


 • Sammankallande för bryggansvariga är hamnansvarig.

 • Bryggansvariga utses av styrelsen och meddelas vid årsmötet.

 • Bryggansvariga är ansvarig från årsmöte och ett år framåt  fram till nästa årsmöte under aktuellt år.

 • Kontakta hamnansvarig vid frågor och problem.
 • Uppgifter för bryggansvariga vid arbetsdagar eller vid behov om hamnansvarig så kräver:

  - vid arbetshelger vara tillgänglig och behjälplig som arbetsledare.

  - kontrollera att bryggbommar är hela och funktionella. Vid brister ska bryggansvarig tillse att defekter åtgärdas omgående.

  - vara behjälplig vid bojflyttning eller bojinspektion.

  -tillse att respektive bryggas gångbräder är väl nedspikade/skruvade för att undvika olycka.

  - tillse att bryggans helhet är i gott skick.

  - vara behjälplig vid bryggarbeten oavsett bryggbeteckning.

  - hjälpa till med att hålla hamnområdet rent från skräp. Ris, vass och byggavfall lämnas på anvisad plats eller på återvinningscentral.

  - vara hjälpsam och informera om gällande regler på ett trevligt och vänligt sätt.

  Positivt bemötande medför oftast förståelse för vad som gäller och rättelse därefter.