Hamn- och varvsföreskrifter

Är du osäker på vad som gäller i hamnen hos Sikviks Båtsällskap så ta en titt i våra föreskrifter. 

Sikviks Båtsällskaps småbåtshamn


Den exakta positionen är 60 40 36 N och 17 17 13 E och den har plats för cirka 135 båtar som är väl skyddade mot de flesta vindar, samt finns en muddrad ränna med ett djup av 1,25 meter så det är inga problem att ta sig in till hamnen och bryggorna.


Det finns två sjösättningsramper i hamnen, och på en upphöjd plats tronar det röda klubbhuset.


Olycksfallsförsäkring genom Svenska Sjö


Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos Svenska Båtunionen, omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inklusive klubbholmar.

  • Försäkringen gäller också utanför klubbens område i samband med av klubben, Svenska Båtunionen och förbund ordnad aktivitet.
  • Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.
  • Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt- eller seglingstävling.


Avfallshanteringsplan för Sikviks Båtsällskaps hamnområde


Enligt Transportstyrelsens föreskrift SJÖFS 2001:13 ska hos alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan.


Planen är till för att underlätta vid informationsspridningen till medlemmar och besökare, samt i samband med funktionärs byte eller i kontakt med kommunen.