Styrelsen 2021

Vice Ordförande - Hamnansvarig 

Robert Andersson

Email: Robert.x.andersson@sandvik.com


Telefon: 076-101 74 73

Kassör - Nyckelansvarig

Kontakta ordförande för nyckelfrågor

Email: kassor@sikviksbs.se

Kontakta sekreterare för kassörsfrågor använd kassörsmailen.

Sekreterare - Webbansvarig

Jessica Loeva Hedman

Email: info@sikviksbs.se

Telefon: 070-189 11 29

Ledamot - Hamnsansvarig

Ulf Andersson

Email: flu61abc@gmail.com

Telefon: 070-330 55 03

Ledamot - Båt- och bodplatsansvarig

Ola Lind

Email: ola@sivishop.se

Telefon: 070-544 74 79

Ledamot - Båt- och bodansvarig

Patrik Lind

Email: patrik.lind@sikviksbs.se

Telefon: 070- 415 79 51

Ordförande

Roger Wennberg

Email: searay1994@hotmail.com

Telefon: 070-313 46 38

Valberedning

Revisor och revisorsuppleanter

Peter Carlsson

Email: peter.carlson.grane@hotmail.com

Telefon: 070-182 17 04

Robert Svanberg

Email: robert.svanberg@vvsgrruppen.nu

Telefon: 070-680 42 01

Revisor

Anders Grundberg

Email: anders@skoogark.se

Telefon: 072-228 78 56

Revisorsuppleant

Curt Jonsson

Email: saknas

Telefon: 070-319 29 49

Sikviks Båtsällskaps stadgar

Arbetsordning