Välkommen till oss!
Söker du båtplats? 
Använd knapparna nedan.

I dagsläget har vi många båtägare som vill ha en båtplats hos oss på Sikviks Båtsällskap. 
Vi jobbar för att ingen båtplats ska stå tom hos oss. I och med Coronapandemin har trycket på våra båtplatser varit stor och under året 2020 var vi fullbelagda och hade fortfarande en lång kölista. 

I år ser det inte ut att ändra sig utan kölistan fortsätter växa samtidigt som vi jobbar med att få in så många båtar som det är möjligt i Sikviks Båthamn.När du klickar in på knapparna kommer du till Båtunionens databas där du ska registrera ett konto för att kunna anmäla dig till kölistan för båtplats. Du kommer att få uppge personuppgifter samt uppgifter om din båt som du söker plats för.

För tillgång till iläggningsramp behövs medlemskap samt båtplats på land eller vid brygga hos Sikviks Båtsällskap


Priser för 2021 enligt nedan:

Medlemsavgift: 300 kronor/år
Motorbåt, över 5 meter eller mer än 10 hk: 1275 kronor/år
Eka, 5 meter eller upp till 10 hk: 1050 kronor/år
Deposition för nyckel: 1000 kronor/nyckel

Nyheter!

___________________________
Har du som medlem ärenden som du vill att styrelsen ska behandla?


Maila då ditt ärende till info@sikviksbs.se
______________________________

KLUBBKORT - hämtas i klubbstugan av samtliga medlemmar.

FAKTUROR - Glöm ej att märka betalningen till oss med bryggplats eller namn på den som står för bryggplatsen. 
______________________________

Båtvimpel 

Nu kan du köpa dig en båtvimpel till självkostnadspris om 149 kronor hos ordförande Roger Wennberg. Du betalar med swish när du hämtar båtvimpeln. Roger når du på 070-313 46 38.
______________________________

 


Bryggansvariga för året 2021 är följande platser:

A8, A9, A11, B3, B5, AEK5, AEK6
 

(gäller arbetshelger samt även övrigt arbete på bryggor om så behövs.)
______________________________

Sikviks Båtsällskap ingår i Gästriklands Båtförbund. Läs mer om vad GBF gör för oss lokala klubbar. Klicka på loggan.
____________________________


Har du inte fått din faktura för din båtplats? 
Kolla då ditt skräppostfilter i mejlen då den kan ha hamnat där.Märkning

Märk upp era bodar, båtskjul, tält, material och båtvagnar.


Stölder
Ta bort tillfället för tjuven. Ta med bränsletankar och annat stöldbegärligt hem. Lås inte utrymmen som är tomma, det inbjuder till nyfikenhet och risk att det bryts upp vid inbrott i båten. 

Kontaktformulär

 
 
 
 

Har du lagt ut för klubbens räkning så behöver du fylla i ett utbetalningsunderlag.


Utbetalningsunderlag

klicka här

Lämna in utbetalningsunderlaget ifyllt tillsammans med kvitto till kassören. 

Svenska
Båtunionen

Här hittar du mycket information om båtlivet

 Parkering i båthamnen Sikvik

Parkera ditt fordon på angivna
p-platser.
I de fall det inte finns p-plats parkera
EJ framför båtskjul (om det inte är ditt eget men se till att inte hindra andra) eller hindra väg för utryckningsfordon.


Information!

Bodlås - Kontakta Jenny Hurtig, 070-732 30 83 om nyckeln inte fungerar.


Sikviks Båthamn har haft påhälsning under sommaren 2020 där man brutit sig in i båtar och tagit trycktankar. Förvara dessa gärna på annan plats än i båten. Ett tips är att hyra en bod till förvaring av era tillhörigheter. Använd kontaktformuläret ovan om du vill hyra en bod.

OBS!!! Ni får inte byta bryggplatser med varandra eller flytta Y-bommarna för att få större plats. Kontakta bryggansvariga om ni önskar byta bryggplats eller använd knapp längst upp till höger på sidan för ansökan om byte av bryggplats.


Ny toalett finns nu på gaveln av bodlänga A. Lyft bort det inre locket i toaletten och sätt det åter efter användning. 

Vill du som medlem hjälpa till med arbeten i vår båthamn så kan du kontakta Ulf Andersson på 070 -330 55 03 eller Robert Andersson på telefon 070-313 46 38

OBS!!! Om sopkärlen är fulla av sopor och det inte får plats mer önskar vi att ni tar med er soporna hem. Det blir väldigt otrevligt när fåglarna börjar riva ut sopor ur kärlen. 


Personuppgifter


Sikviks  Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemskapet i Sikviks Båtsällskap är frivilligt men Sikviks Båtsällskap behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.